BgWoman Интересно Явлението турбулентност се отнася до въздушния поток

Явлението турбулентност се отнася до въздушния поток

530
0

Турбулентното течение е явление при което, при надвишаване на определена критична стойност на Рейнолд и / или на Релей, самопроизволно се образуват многобройни нелинейни фрактални вълни, а също и обикновени линейни, с различни размери, без наличието на външни, случайни, смущаващи средата сили или при тяхното отсъствие.

турбулентност
Това важи за определена скорост на въздушния поток при постоянна плътност и при постоянен диаметър на тръбата или на температури на външната граница на средата.

Турбулентност е въздушния поток зад булита, който влияе много силно на аеродинамиката на машината, понеже се образува в голяма близост зад нея. По този начин значително се намалява притискателната сила към пистата, което може да се отрази доста печално на ефективността на управлението.

Моментните параметри на потока, при това, като скорост, температура, налягане, концентрация на примеси, се колебаят хаотично около определени средни стойности. Зависимостта на квадрата на амплитудата от честотата на колебанията (спектъра на Фурие) е непрекъсната функция. Това има значение както за автомобилните състезания с голяма скорост, така и за авияцията и космонавтиката.

За да се образува турбулентност е нужна непрекъсната среда, която се подчинява на кинетичното уравнение на Болцман или на Навие-Стокс за пограничния слой. Т.е. уравнението на Навие-Стокс, в което влиза и уравнението за запазване на масата или уравнението за непрекъснатостта, описва множеството турбулентни течения с достатъчна за практическите нужди точност.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here