BgWoman Интересно ISO 9001:2015- модерната система за мениджмънт на работния процес

ISO 9001:2015- модерната система за мениджмънт на работния процес

533
0

iso 9001Стандартизацията по ISO е популярна в много държави по целия свят. Системите за управление, разработени от международната организация, повлияват изключително много отрасли в частния сектор. Стремежът им е насочен към усъвършенстване на производителния процес и условията на работа, а целите са напълно постижими при упражняване на качествен контрол върху цялостната структура на фирмата. Възможността за прилагане на усъвършенстван тип бизнес управление е едно от предимствата на ISO 9001- система от стандарти за управление на качеството и процесите в една бизнес организация.

Въвеждането на системата не гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги, а достигането на определено равнище в работния процес, което внушава на клиента доверие в съответната фирма. Полученият сертификат констатира усъвършенстван мениджмънт на работния процес, отлично състояние на техническите съоръжения и постоянният стремеж към трансформиране на слабите звена в производството. Непрекъснатата модернизация на бизнеса наложи някои промени, които станаха причина за появата на ISO 9001:2015последния вариант на системата за управление на качеството, създаден с редица структурни изменения, които ще повишат конкурентноспособността на фирмата ви. Новата система разполага с три години период за адаптация.

Обновеният вариант на системата от стандарти изключва някои формалности, които не са задължителни и излишно усложняват процеса на въвеждането й. Ревизираната ISO 9001:2015 се отличава с модернизирана структура и улеснява внедряването й. В системата са включени два нови раздела и след внимателното им преглеждане става ясно, че спестяването на някои бюрократични задължения е за сметка на повишените изисквания спрямо работния процес. Подходът на ISO 9001:2015 налага качествено разширяване познанията за бизнес управление, за да се осъществи успешно адаптиране на фирмените звена към най-актуалните европейски стандарти.

  • Формиране на правилна преценка за риска- понякога рисковете в бизнес ситуация са потенциални възможности и фирмените мениджъри трябва да умеят да ги улавят
  • Вписване в организационната структура и отлично познаване на средата- за качествен работен процес на високо ниво, контролните органи на трябва да познават в детайли основната идея на фирмата, потребностите и изисквания на персонала.
  • Обхват на приложение- обновената ISO 9001:2015 позволява да се изключат определени изисквания от системата, които нямат пряка връзка с крайният продукт или услуга

AQ Cert и прилагането на новата система за управление на качеството

Фирмата ни изготвя конкретен план за всяка бизнес организация и извършва сертификация и ресертификация на ISO 9001:2015, заедно с двустепенен сертификационен одит на високо ниво. Ние поемаме изготвянето на всички необходими документи и предлагаме обучение за вътрешни одитори, за максимално улеснение на фирмата ви. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или на място, в офиса ни.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here