BgWoman За дома Защо бъдещето е в унифицираните охранителни системи?

Защо бъдещето е в унифицираните охранителни системи?

49
0

охранителни системиИнтегрираните охранителни системи станаха популярни след появата на IP камерите за видеонаблюдение, решенията за контрол на достъпа, алармите за кражба и свързаните с тях устройства. Интеграцията революционизира управлението на сигурността, давайки на потребителите безпрецедентен контрол, ситуационна осведоменост и гъвкавост при защита на конкретен обект.

Интеграцията обаче често е трудна, особено когато се използват разработки на различни марки. Въпреки че през годините компаниите се договориха за няколко стандартни протокола, гарантирането на непрекъсната работа на охранителната система 24 часа в денонощието все още се счита за предизвикателство. Вече имаме нещо, което предлага всичко това – унификацията на системите за охрана.

Съдържание

Какво представлява унфицираната охранителна система?

Една система за сигурност е унифицирана тогава, когато всички нейни компоненти споделят общи градивни блокове, като карти, графици и привилегии. Единният потребителски интерфейс осигурява достъп до данните от всички свързани компоненти – видео наблюдение, контрол на достъпа, аларми за кражба, домофони и др.

Резултатът от това унифициране се счита за решение, което не само прилича на единен комплекс, но и запазва възможността за интегриране на приложения и сензори от множество доставчици към една единствена платформа. Решението предоставя всичко необходимо на охраната в общ потребителски интерфейс, помагайки ѝ ефективно да защити хората и тяхното имущество.

Най-опростеният пример е да видим какво се случва, когато за основа се използва софтуер за видеонаблюдение. Софтуерът обединява данните от различни охранителни системи – видеонаблюдение, контрол на достъпа и някои други компоненти. В основата си обаче остава система за управление на видеонаблюдението, тъй като е създадена въз основа на действия, с които се управляват видео потоци, изследват се видео материали и т.н.

Унификацията е отправна точка, при която самата платформа не е изградена около конкретни категории продукти, а около общи действия за повишаване на сигурността. Този подход помага да се намери универсално решение за потребителски интерфейс, който отговаря на всички нужди.

Предимства на унифицираните системи за охрана

Унифицираните охранителни системи могат да събират информация от различни сензори, камери и т.н., и да я анализират като единен набор от данни, осигурявайки непрекъснат процес на управление на аварийните сигнали. Няколко фактора правят унифицираните конфигурации по-изгодни от интегрираните и те са:

  • Универсален потребителски интерфейс;
  • По-кратко време за реакция;
  • По-малко фалшиви аларми;
  • По-ниски разходи за експлоатация;
  • По-добро разбиране на бизнес аналитиките.

Унифицираните охранителни системи осигуряват единен интерфейс за взаимодействие на операторите и системните администратори. В традиционните интегрирани решения за сигурност операторът трябва да превключва между прозорците за достъп и данните от различните устройства. По този начин операторът може да пропусне важни събития. С единния протокол се елиминират подобни проблеми.

Когато става въпрос за разследване след събития, системата за сигурност изисква от потребителя да се придвижва между две или повече отделни системи, за да намери инцидент. След това той трябва да съгласува данните в системите чрез съвпадения на часове. Ако системите не са синхронизирани, задачата става много по -трудна.

С помощта на единната платформа обаче, събитие или инцидент се търсят на едно място. Това значително опростява и ускорява процеса, тъй като видеонаблюдението, контролът на достъпа, комуникациите и данните от сензорите могат да бъдат намерени заедно. Всички данни в платформата са също отбелязани по време, което улеснява потребителите в намирането и прегледа на доказателства, които са от значение за конкретната ситуация.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here