BgWoman Интересно Биометриката като технология за идентификация в системите за контрол на достъпа

Биометриката като технология за идентификация в системите за контрол на достъпа

121
0

биометрикаДнес използването на системи за контрол на достъпа в офиси и предприятия е достатъчно широко. В по-голямата си част СКД се използват не толкова за сигурност, колкото за наблюдение и анализ на движението на служители в рамките на компанията. Те служат също за анализиране на бизнес процесите в някои компании и за отчет на работното време.

По правило системите се основават на технологии за идентификация, използващи безконтактни карти за достъп. В същото време безконтактните технологии имат един съществен недостатък – възможността за прехвърляне на картата на друго лице или нейното неоторизирано изземане. И този факт прави използването на СКД за определени цели нерентабилно.

Съдържание

Биометриката като ефективно решение за контрол на достъпа

Технологиите за биометрична идентификация са напълно лишени от горния недостатък и ви позволяват да получите почти 100% точност на получените данни за преминаване, споделят от фирма Ви Макс. Въз основа на тази информация вече е възможно да се получат необходимите данни за отработените часове на служителите при изчисление на заплатите.

Ако говорим от гледна точка на осигуряване на сигурността в даден обект, тогава неоторизирано влизане вече е невъзможно. Доскоро разпространеното мнение беше, че използването на биометрични технологии в система за контрол на достъп е скъпо и трудно. За големи системи с 1000 и повече потребители това не е приложимо.

С развитието на технологиите обаче факторите, които определят негативното отношение към биометриката, са все по-малко значими. Технологиите за биометрична идентификация имат редица предимства, които ги поставят над технологиите за разпознаване, базирани на безконтактни карти, по -специално:

100% защита срещу фалшифициране и прехвърляне на карта

Този факт е от голямо значение за опазването на важни съоръжения, специално защитени помещения и части от сгради. Невъзможността за фалшифициране е особено важна за системите за контрол на работно времето. Защитата срещу фалшифициране носи допълнителни икономически ползи, поради липсата на необходимост да се купуват идентификатори.

За функционирането на СКД, базирана на безконтактни карти, е необходимо да се закупят идентификатори за всеки потребител, да се променят в случай на загуба или повреда и да се запази запас за нови потребители. В изцяло биометричните системи това не се изисква, което опростява процеса на системно администриране.

Идентификаторът не може да бъде забравен, изгубен или откраднат

Тези, които са използвали система за контрол на достъпа, използвайки безконтактни карти, знаят, че забравен или изгубен пропуск води до необходимостта от извършване на определени процедури за издаване на нов пропуск, блокиране на стария и коригиране на данните в системата. За големи обекти това е допълнителна тежест за системните администратори.

Биометричният знак на потребителя е неделим от него и напълно решава горния проблем

Биометричните данни са ясни, индивидуални, биологично определени характеристики на всеки човек. По принцип няма двама души с еднакви биометрични характеристики. Примерите за биометрични методи за идентификация включват анализ на пръстови отпечатъци, геометрична форма на ръцете, шарка на ириса или ретината, местоположение на кръвоносните съдове, термично изображение, лице, глас, динамика на подпис, ритъм на клавиатурата и т.н.

Заслужава си да отбележим, че всички те са много зависими от целевата настройка и областта на приложение. Към днешна дата само три биометрични метода вече са доказали своята практичност за използване в системите за контрол на достъпа: разпознаване по пръстови отпечатъци, ирис / ретина и черти на лицето. Системите за разпознаване на пръстови отпечатъци са сравнително евтини. Те са и най-разпространени.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here