BgWoman Красота Мода Какво планира Nike за следващите години

Какво планира Nike за следващите години

66
0

nikeNike са компания за оригинални маратонки, която търси и залага на бързия контакт с потребителите си. Друга основна цел, поставена в краткосрочен план за марката е производството да бъде организирано така, че да бъде максимално съобразено с изискванията за опазване на околната среда.

Олимпийските игри през 2016 г. отбелязаха нова тенденция в рекламната стратегия на Маратонки и обувки Nike. Тогава акцентът беше поставен върху популярната кампания „Ънлимитед“, която промотира разнообразието вътре в самата компания. През 2016 г. основната част от служителите на Nike бяха на ниски позиции, а жените съставляваха 48 % от работната ръка по света. Направена беше реорганизация на организационната структура така, че по-голям процент от персонала (жени) да бъде включен в по-високите етажи на управлението.

Компанията е и пионер в областта на изграждането на устойчива инфраструктура. В огромния си център за дистрибуция в Европа, разширен допълнително през 2016 г., 99 % от пристигащите доставки се извършват по море вместо с автотранспорт. От друга страна, целият дистрибуционен център се захранва изцяло с енергия от възобновяеми източници. Това се реализира чрез шест огромни вятърни турбини, произвеждащи електричество, достатъчно да захрани потреблението на 5000 къщи; пространство с размерите на три футболни игрища е заето със соларни панели; изградена е термална енергийна система, която събира топлина през лятото, която се съхранява и се използва през зимата.

Nike планира да внедри тези си добри практики в глобален мащаб – в другите си центрове за дистрибуция. Това ще спомогне компанията да реализира целта си, а именно – през 2025 г. да използва 100 % енергия от възобновяеми източници.

През 2019 г. Nike създаде и друга стратегия, наречена “Намаляване на противопоставянето с потребителя“, която залага на по-бърза връзка с клиентите и по-директно предлагане на иновациите на марката. Това се очаква да доведе до по-сериозен ангажимент с клиентите. Плановете на Nike включват и увеличаване на производството на територията на САЩ, където връзката с крайния потребител е по-бърза.

По този начин Nike се стреми да отговори на съвременните изисквания в бизнеса и да интегрира най-добрите практики в производството, мениджмънта и дистрибуцията си.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here