BgWoman Интересно Определение

Определение

566
0

Определение е всеки логичен подход за установяване на типични и специфични признаци на даден обект .Смъртта е логически завършек на всеки живот и затова смъртността е още един задължителен признак в определението за живия организъм.

В тази връзка, живота и смъртта не могат да се разглеждат отделно и те не са просто антоними, а показват ключови отличителни състояния в определението за битието. В тях се проявява философския дуализъм на понятието за живот.

живот
Можем още да уточним, че определението е точно описание и характеристика в словесна форма на конкретен предмет, явление, събитие или действие. Всяко събитие в живота, явление около нас, предмет или действие, с които се срещаме или не, имат своето определение, кратко обяснение за тяхното значение.

Определението съществува и присъства навсякъде в пространството и времето, но като субективно възприятие на отделния човек за нещата или като по обективно разбиране на обществото. Всичко, което чуваме, виждаме, усещаме, правим – има свое определение, които ние сами му даваме.

Дали е вярно то, е друг въпрос. Обикновено се счита, че мнението на обществото за дадено явление е по достоверно от схващанията на отделните му индивиди, но и това също е относително и в зависимост от нивото на обществото. Разбира се, има неща, за които повечето хора са съгласни.

Например, за хората е очевидно, че живеят в цветен свят. Но също е известно, че за кучетата това не е така и те виждат в черно бяло и нюанси на сивото. Всеки има своята субективна истина за нещата, но едва ли има някой, който да знае изчерпателните определения на всичко или даже на поне едно нещо около себе си.

В този смисъл, всяко определение е измислица на човека, за да може с негова помощ да създава последователна логика за нещата и събитията и да строи своите действия, като в общи линии се разбира с останалите себеподобни, поне доколкото позволяват обстоятелствата. Затова, първата ни работа при среща с непознат или чужденец, е да започне уточняване на понятията и определенията.

Ние даваме определение възоснова на закономерностите, които съществуват около нас, които в обществото се наричат общоприети явления. Но всеки дава свое разбиране на ставащото, което се изразява във собственото му мнение. Затова в рамките на едно общество може да има субективни (лични) и обективни (общоприети) определения.

Приема се, че обективната форма е общоприета и в една или друга степен се основава на определена научност, доколкото такава има в обществото. А субективната форма е мнение, хипотеза или предположение на отделния индивид, при която той остава на своята гледна точка и основавайки се на своя собствен опит, доколкото има такъв.

По правило, човек винаги дава приблизително определение на нещата, като си прави един вид експерименти със себе си и последващи доуточнения с фактите, като проблемът е, че му липсва всеобхватност на обстоятелствата. Затова винаги се срещаме с необходимостта да правим избор за начина, по който се определяме в дадена ситуация.

Благодарение на това, нашите жизнени пътища са доста разнообразни и уникални, което помага за развитието на обществото по метода на пробите и грешките и чрез сравняването на резултатите. В този смисъл има точни, но не винаги верни и размити и не много ясни определения. И в двата случая не сме застраховани от неправилни действия, но който не греши, не се развива.

Затова в заключение можем да дадем следното твърдение за понятието “определение” – това е общоприето описание или словесно обяснение за предметите и явленията, които са доказани по обективен начин, с научни или еволюционни методи и винаги носят определена доза субективност, поради специфичността на отделния човек.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here