BgWoman Интересно Онлайн регистрация на фирма – как да се справим

Онлайн регистрация на фирма – как да се справим

114
0

регистрация на фирмаПроцедурата по регистрация на фирма е първият досег на всеки бъдещ предприемач с бюрокрацията. За щастие на пазара вече има много специализирани фирми, адвокати счетоводни кантори и т.н., които се занимават професионално с регистрации на фирми.

Така в резултат на силната конкуренция, срещу разумна цена всеки може да възложи на специалист да регистрира фирмата му вместо него.

И все пак, ако реши да извърши процедурата сам, трябва да се въоръжи с огромно търпение, ровене в интернет, както и с риска да получи отказ и да загуби държавната такса, в следствие на грешки в учредителната документация.

С цел намаляване на административната тежест за хората и бизнеса, Агенция по вписванията от няколко години позволява, извършването на повечето процедури да става по електронен път. Таксите в тези случаи са значително по-ниски. Например таксата за регистрация на ЕООД (ООД) по електронен път е 55 лв. вместо 110 лв., ако документите се подават на хартия. За целта обаче, титуляра на електронният подпис трябва да е или лично търговеца (управителя на дружеството), или изрично упълномощен за това правоспособен адвокат.

Първото, което трябва да направите, ако искате да регистрирате фирма сами по електронен път, е да си осигурите валиден електронен подпис. Титуляр на подписа трябва да е управителя, който ще е заявител на заявлението за регистрация. Дори и да нямате електронен подпис, може да си закупите такъв от оторизираните доставчици на удостоверения в България. Цените варират около 25-30 лв. за година, като отделно трябва да си закупите смарт карта и карточетящо устройство (около 35 лв.).

След това трябва да проверите дари избраното име на фирмата е свободно. Това може да сторите на интернет страницата на Агенция по вписванията в меню „Права върху фирма”.
Следва приготвянето на учредителната документация, която по закон се изисква при регистрация на фирма. За дружества с ограничена отговорност тя е следната:

– Дружествен договор, (респ. учредителен акт, ако се регистрира ЕООД);
– Протокол от учредително събрание (респ. протокол от решение на едноличният собственик, ако се учредява ЕООД);
– Декларация-съгласие за управление и образец от подписа на управителя – трябва да се завери нотариално;
– Декларация за истинността на заявените обстоятелства (по чл. 13, ал. 4 от ЗТР);
– Декларация за това, че заявителя не е обявен в несъстоятелност;
– Декларация, че без съгласието на дружеството управителя няма да извършва търговски сделки и да участва в други дружества;
– Документ за внесен в банката капитал – вносната бележка е достатъчна, въпреки че някои банки се опитват да накарат клиента да заплати за напълно ненужно Удостоверение;
– Документ за внесена държавна такса.

След като сте си осигурили всички тези документи, вкл. и сте открили набирателна сметка за капитала, трябва да ги сканирате и да ги входирате в Търговския регистър. Това става на страницата на Агенцията, в меню „Електронни услуги”. Там се попълва електронно заявление, образец А4, прикачат се последователно необходимите документи и се подписва с електронният подпис.

Съветваме ви преди това да направите „тестово подписване”, за да проверите, дали настройките на браузъра и подписа са наред. Преди да изпратите документите е нужно внимателно да проверите за грешки в личните данни и данните на фирмата, за да предотвратите нелепи откази.

Напиши коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here